UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Advance Care Planning nog maar weinig toegepast bij mensen met een verstandelijke beperking

Advance Care Planning houdt in dat zorgverleners regelmatig met cliënten en hun naasten praten over hun wensen voor de toekomstige zorg  » Volledige artikel

meer nieuws